EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 

line

icon 회사 정보
icon 인덱스

line


http://www.ec21.com/
visitors: 1686주식회사 큐닉스

 

[ 회사 정보 ] Inquire now

QnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnix
QnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnix
QnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnix
QnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnix
QnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnix
QnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnixQnix

[ 판매 카테고리 ]

  -   화학물질,프라스틱,원료   >>   광물,광석,정광

icon 회원 가입일   2013/11/01 (년/월/일)
icon 역할 구분   판매상
icon 사업형태   제조업체
icon 설립년도   2004
icon 총 종업원수   11 - 50
icon 연간매출   USD 2,000,001 - 5,000,000

[ 연락처 정보 ]
icon 회사명 주식회사 큐닉스
icon 주소 광주광역시 북구 첨단벤처소로 37번길 45 (월출동)
(우:500460) 한국
icon 전화번호 82 - 62 - 9716444
icon 팩스번호 82 - 62 - 9716449
icon 홈페이지
icon 담당자 Mickael Hwang / Sales Manager

button button button button